Wet kind, draagmoederschap en afstamming - kinderkoop en wensouderverlof

Reactie

Naam Paul de Bont
Plaats Hilversum
Datum 16 juli 2020

Vraag1

Welke aspecten van de regeling behoeven naar uw oordeel nadere beschouwing?
Als vader van vier kinderen die veel heeft overwonnen om kinderen te krijgen raakt me dit erg. Het kwetst me dan ook tot in het diepst van mijn ziel als de suggestie wordt gewekt, zoals in het wetsvoorstel en de uitleg, dat kinderen krijgen met een draagster een soort van kinderkoop zou zijn. Het wetsvoorstel en de uitleg zijn gebaseerd op te weinig kennis en ervaring, wat willen we graag rechtzetten.

Wettenmakers vinden het nodig om vrouwen die zelfbewust kiezen om (tijdelijk) een kind te dragen voor wensouders, te criminaliseren. En om wensouders die volledig vruchtbaar zijn, maar niet kunnen dragen omdat ze bijvoorbeeld ernstige nierproblemen of geen baarmoeder hebben, te straffen. In de Verenigde staten en Canada is er een manier ontstaan waarbij alle betrokkenen (juridisch) beschermd en volledig verantwoord samenwerken om de kinderwens van wensouders te vervullen. De vrouw die kiest voor het dragen van de embryo van de wensouders tot aan de geboorte, en ontvangt daarvoor een redelijke vergoeding. Het is haar gegund. Wat zij doet is niet laakbaar maar een ongelofelijk bijzondere en mooie daad. Ik zou me er voor schamen als ik deze vrouw, die ons niet kende maar wel ons wilde helpen, geen vergoeding zou mogen geven. Ze heeft het verdiend om gewaardeerd te worden.