Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet kind, draagmoederschap en afstamming - kinderkoop en wensouderverlof

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Den Haag
Datum 16 juli 2020

Vraag1

Welke aspecten van de regeling behoeven naar uw oordeel nadere beschouwing?
In de regeling wordt gesproken over kinderkoop en de negatieve effecten die dit op kinderen kan hebben. Het feit dat de wetgever het woord kinderkoop zo prominent plaatst is veelzeggend. Ik kan mij voorstellen dat mijn en andere kinderen die liefdevolle relaties hebben met hun ouders en in contact zijn met hun draagmoeders en hun familie zich gaan afvragen of zij gekocht zijn. Dit alleen al kan een negatief effect hebben op hun welzijn. Het welzijn waar deze wet zich zo zorgen over maakt. De woordkeuze van deze regeling moet anders voor alle kinderen die niet uit een traditionele zwangerschap geboren zijn. Het is voor hen kwetsend en verwarrend.
Daarbij is het lastig uit te leggen dat zij genetisch aan ons verwant zijn, geen enkele genetische verwantschap hebben met hun draagmoeder maar volgens deze wet waarschijnlijk wel gekocht zijn van haar. De realiteit is anders zij heeft twee keer een kind voor ons gedragen. De draagmoeder geeft aan onze baby’s te hebben opgehaald bij de ivf kliniek en teruggeven na de geboorte.
De wet lijkt geen verschil te zien tussen adoptie, laag technologische en hoog technologische draagmoedertrajecten. Jammer het heeft juist de kans dit te nuanceren.

De wet heeft zorgen over mensenhandel. Het ingewikkelde is dat er geen enkele vorm van nuance is er wordt niet gekeken naar de lokale situatie. Het is in Canada (geen vergoeding) en de US (met vergoeding) goed geregeld voor alle partijen. Er is duidelijke wetgeving die de draagmoeder, de wensouder en het kind beschermd. Wat ook het doel lijkt van deze wet.
Het uitsluiten van deze westerse landen door deze wet doet iedereen tekort.
Dat de wet uitbuiting wil tegengaan is goed. De manier waarom deze beoogde wet dit wil gaan doen maakt draagmoederschap in twee landen waar het goed geregeld is vrijwel onmogelijk.
De wet kan voorzien in een check door een Nederlandse rechter om de lokale wet en situatie te beoordelen om te kijken welke financiële vergoeding op zijn plaats is anders dan de gemaakte onkosten door de draagmoeder. Op deze manier is het óók mogelijk te voorkomen dat draagmoeders slachtoffer worden van dwang of uitbuiting.

Wij vragen u dringend een andere woordkeuze te kiezen dan ‘kinderkoop’. Deze woordkeus is kwetsend, verwarrend en slecht voor kinderen die op welke manier dan ook met hulp van draagmoeders zijn geboren. De wet maakt hun ontstaansgeschiedenis een misdaad en beschermt hen daardoor juist niet waartegen de wet hen wil beschermen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht