Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet kind, draagmoederschap en afstamming - kinderkoop en wensouderverlof

Reactie

Naam TL Kwantes
Plaats Maastricht
Datum 15 juli 2020

Vraag1

Welke aspecten van de regeling behoeven naar uw oordeel nadere beschouwing?
De regeling met betrekking tot kinderkoop gaat zijn doel volstrekt voorbij en maakt het vrijwel onmogelijk voor homoseksuele stellen of heteroseksuele stellen met vruchtbaarheidsproblemen om een kind te krijgen dat genetisch afstamt van een van de wensouders. Ik ben het er volstrekt mee eens dat het schaamteloos kopen van kinderen en uitbuiten van vrouwen met man en macht voorkomen moet worden maar dit achterhaalde wetsvoorstel met een oude manier van denken gaat veel te ver. Het is simpelweg niet juist dat het enkele feit dat een potentiële draagmoeder een financiële tegemoetkoming ontvangt per definitie betekent dat zij daartoe gedwongen is en er sprake is van uitbuiting. Dit zou betekenen dat het intensieve met waarborgen omklede proces in bijvoorbeeld Californië strafbaar zou zijn onder Nederlands recht. Dit terwijl potentiële draagmoeders daar uitgebreide psychologische evaluaties ondergaan om te verzekeren dat zij het proces mentaal aankunnen en zij er vrijwillig mee instemmen. Als dit voorstel daadwerkelijk wet wordt dan worden mensen dus eigenlijk gestraft voor het feit dat ze een kind willen dat de genen heeft van een van de wensouders tenzij zij toevallig iemand kennen die bereid is om voor geen enkele vergoeding een kind voor hun te dragen. Dat laatste komt namelijk helaas zeer zelden voor. Men moet erkennen dat draagmoeders hieraan kunnen willen meewerken omdat ze zowel wensouders willen helpen met het vervullen van hun levenslange droom als omdat er enige vergoeding tegenover staat. Dat laatste maakt niet dat er automatisch sprake is van een strafbaar feit mits er ook uitgebreide screening heeft plaatsgevonden waardoor duidelijk is dat er geen sprake is van uitbuiting en kind koop.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht