Wet kind, draagmoederschap en afstamming - kinderkoop en wensouderverlof

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Goes
Datum 17 juli 2020

Vraag1

Welke aspecten van de regeling behoeven naar uw oordeel nadere beschouwing?
Na vernomen te hebben dat er een wetsvoorstel ligt om het traject via de VS strafbaar te stellen wil ik u graag mijn visie met u delen.

Mijn partner en ik (homostel) willen al heel lang kinderen van onszelf. Wij hebben adoptie en pleegzorg ook overwogen maar na goed overleg besloten dat dit niks voor ons is. Wij willen een kind alle liefde bieden die hier in overvloed bij ons aanwezig is. Beide ouders hebben een goede baan, dus ook op financieel vlak zou het kind aan niks ontbreken. Het belangrijkste is dat het meer dan gewenst is en een droom die zal uitkomen. Wij hebben hiervoor al het inkomen wat wij kunnen sparen opzij gezet. het is dus weloverwogen.

Helaas kan je dat niet altijd zeggen van de stellen die zelf kinderen kunnen krijgen. Soms voel ik dan bij mijzelf het onbegrip en boosheid opkomen. Waarom mag/kan iedereen een kind krijgen ook wanneer het onverstandig zou zijn? Bovenal, waarom wordt het homostellen lastig gemaakt? Kinderkoop? De draagmoeder die wij spreken ziet zichzelf als een vehikel die een droom waarmaakt voor een stel die niets liever wil dan een kind hebben. Zij is ook genetisch niet verwant aan het kind, feitelijk is zij alleen de drager. Ja het is een hele inspanning; een kind dragen negen maanden hier mag toch wat voor overstaan? Een spermadonor of eicel donor krijgt ook geld, en als je de intensiviteit bekijkt dan kan je toch niet anders dan concluderen dat de draagmoeder een andere vergoeding moet krijgen die in vergoeding staat voor de moeite die ze ervoor moet doen?

Ik zou u dus willen vragen om het traject via de US niet strafbaar te stellen omdat er anders veel stellen nooit de wens om kinderen te krijgen kunnen vervullen.