Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet stikstofreductie en natuurverbetering

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Driebergen
Datum 10 juni 2020

Vraag1

Wat vindt u van dit wetsvoorstel?
In dit wetsvoorstel wordt wederom toegerekend naar verlaging van stikstof, zonder in acht nemen van het hele systeem.

Start alstublieft eerst met het (af)maken van degelijke beheerplannen. En beantwoord de vraag 'wat heeft de natuur hier nodig?'. Pas dan kan bepaald worden welke maatregelen genomen moeten worden en welke stikstof in de vorm van een maximale achtergrondwaarde passend is.

Zeker is, dat het nu voorgestelde reductiedoel ontoereikend is. De samenleving heeft het nodig dat "het verhaal van natuurherstel en wat dat ons zal brengen" verteld wordt, ook aan de boeren, en dat we de transitie maken naar een gezondere maatschappij.
Indien dit thema nu niet juist in regelgeving en uitvoering aangepakt wordt, zullen de NMO's onvermijdelijk weer van zich laten horen. En jammer genoeg rest hen dikwijls niet anders dan via de rechter vergunningverlening van -bijvoorbeeld duurzame projecten- te frustreren.
Voorkom dat door een structurele aanpak. Uw eigen Adviescollege heeft de weg gewezen!

Hoogachtend,
R. Kramer
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht