Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet stikstofreductie en natuurverbetering

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Assendelft
Datum 10 juni 2020

Vraag1

Wat vindt u van dit wetsvoorstel?
Stikstof is een kringloop. In het beleid wordt vaak te eenzijdig uitgegaan van alleen emissies en depositie. De grote vraag is bovendien of het daadwerkelijk STREEFwaarden zijn, of dat het in een later stadium keiharde doelstellingen worden. Er is te weinig inzicht of de doelstellingen haalbaar en betaalbaar zijn.

De kwaliteit van de natuur hangt van vele factoren af. Om bedrijven (zowel agrarisch als niet agrarisch) verder te laten verduurzamen is een duidelijk, integraal lange termijnbeleid van de overheid nodig, met heldere en eerlijke kaders en investeringsmogelijkheden.

De agrarische sector is de enige (!) sector die ook stikstof opneemt. Wij hebben een kringloop!! Wanneer wordt daar eindelijk in de uitwerking van wet- en regelgeving rekening mee gehouden?! #boerenverstand
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht