Wet stikstofreductie en natuurverbetering

Reactie

Naam Anoniem
Plaats aagtekerke
Datum 10 juni 2020

Vraag1

Wat vindt u van dit wetsvoorstel?
Het gaat slecht met de veehouderij in Nederland. Er moet meer geïnvesteerd worden in herstel en dat kan alleen als de stikstofuitstoot niet drastisch omlaag wordt gebracht. De streefwaarde en het maatregelenpakket zoals aangekondigd in het wetsvoorstel zijn niet afdoende om de veehouderij te beschermen. De voorgestelde streefwaarde biedt slechts de helft van de emissie die nodig is. In een kwart van de natuurgebieden blijft de stikstofuitstoot tot 2030 toch te hoog. Dit is van belang omdat de helft van de boeren en veehouders voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van gebieden die niet als Natura 2000-gebied zijn aangewezen. Het wetsvoorstel moet daarom worden aangepast: er is een emissie nodig van de stikstofuitstoot in 2030 en deze moet wettelijk worden geborgd. Daarnaast moet er meer inzet komen voor het herstel en de bescherming van de agrarische voedselproductie en de boeren, want deze staan immers op het punt van verdwijnen.