Wet stikstofreductie en natuurverbetering

Reactie

Naam FAH! (Frans Haeck)
Plaats Amsterdam
Datum 10 juni 2020

Vraag1

Wat vindt u van dit wetsvoorstel?
de streefwaarden en maatregelen, die nu genomen worden zijn volstrekt onvoldoende om onze natuur en leefwereld te beschermen en dienen voortvarender te worden aangepakt door middel van beprijzing van stikstof uitstoot!