Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet stikstofreductie en natuurverbetering

Reactie

Naam drs. Leendert van Prooije
Plaats Ede
Datum 6 juni 2020

Vraag1

Wat vindt u van dit wetsvoorstel?
Ik ben van mening dat de stikstof- (en overige) -uitstoot) van de veehouderij sterker moet worden teruggebracht dan volgens het huidige voorstel. Als natuurbeheerder van een natuurgebied waarvan een deel zich zich structureel moet ontwikkelen tot kruidenrijk grasland kom ik tot de conclusie dat die ontwikkeling hoogstwaarschijnlijk gedwarsboomd wordt door stikstofuitstoot.
Verder ben ik van mening dat de stikstofuitstoot van het vliegverkeer en het wegverkeer in een hoger tempo moeten worden teruggedrongen dan volgens de huidige voorstellen zal gebeuren. Zolang er geen of onvoldoende belasting wordt geheven op fossiele vliegtuigbrandstof is er geen enkele stimulans voor de vliegbranche om een bijdrage aan de problematiek te leveren. Fietsen, inclusief electrisch fietsen moet nog veel sterker (fiscaal?) worden gestimuleerd.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht