Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet stikstofreductie en natuurverbetering

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Kampen
Datum 10 juni 2020

Vraag1

Wat vindt u van dit wetsvoorstel?
Het wetsvoorstel is een verzwaring ten opzichte van de vogel- en habitatrichtlijnen. Het uitgangspunt hiervan is GEEN achteruitgang. Nu is het voorstel om een gunstige staat van instandhouding te realiseren. De kritische depositiewaarde kan in ons land nooit gehaald worden. Er zijn teveel activiteiten in ons kleine land.
Verder gaan eindelijk eens meten en stap af van alle rekenmodellen. Zorg dat alles gemeten wordt dus ook luchtvaart ed. Maak een regeling die betaalbaar is. Zodat in Nederland agrarische bedrijven een toekomst blijven houden.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht