Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet stikstofreductie en natuurverbetering

Reactie

Naam Dhr A Spronk
Plaats Kamperveen
Datum 10 juni 2020

Vraag1

Wat vindt u van dit wetsvoorstel?
In meerdere opzichten is dit een ziekmakende wetsvoorstel. Wederom wordt gegrepen naar middelen. Zonder kennis van zaken. De boer, veearts, voermaker en voeradviseur weten het beste hoe eiwit en daarmee stikstof het beste benut kunnen worden in de veehouderij. Geef efficiëntie-doelen aan! Dan kan daar op diervriendelijke manier naartoe gewerkt worden.

Er zijn natuurwaarden in Nederland. Veel fauna en flora hebben op laboratorium schaal kritische N-depositie waarden toegekend gekregen.
Drie dingen:
De kdw zouden ver overschreden worden. Toch zien we dat de beschreven flora en fauna nog steeds bestaat. ONDANKS dat die dood zou moeten zijn.
De overschrijding zou met name veroorzaakt worden door de melkveehouderij die overigens de laatste 70 jaar is gehalveerd
De uitstoot N en andere vervuiling door industrie en verkeer is exponentieel gestegen.

Natuur moet, natuur kan mooi zijn en kan nuttig zijn. Maar lang niet alle natuur wordt door iedereen mooi en nuttig gevonden.
En de natuur moet toch zijn eigen gang gaan? Laat N- minnende natuur daar maar groeien waar die dat het beste kan. En N-hatende natuur waar die dat het beste kan. En als dat buiten NL is, dan is dat maar zo.
Om de mens (toerist) hoeven we ons geen zorgen te maken: die zoekt zijn natuur wel op.
Meer zorgen maak ik me over allerlei ander vervuilingen zoals bv luchtvervuiling (gelukkig de laatste paar maanden sterk verbeterd, hoe zou dat nou komen?) en de plastic soep. Laten we mondiaal daar onze pijlen op richten. Heeft veel meer impact.

Resumé:
Maak gebruik van de kennis op de werkvloer ( is aangereikt door het LC)
De natuur past zich aan aan de situatie.
Richt u op zaken die de volksgezondheid dienen.
Mvg.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht