Wet stikstofreductie en natuurverbetering

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Velserbroek
Datum 10 juni 2020

Vraag1

Wat vindt u van dit wetsvoorstel?
Het wegnamen van of terugbrengen van het natuur beschermingsniveau is onacceptabel. De natura2000 status van gebieden mag niet in oplossing worden opgenomen.