Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet stikstofreductie en natuurverbetering

Reactie

Naam K van Kempen
Plaats Nijmegen
Datum 10 juni 2020

Vraag1

Wat vindt u van dit wetsvoorstel?
Het gaat slecht met natuur in Nederland. Herstel van de natuur kan alleen als de stikstofuitstoot drastisch omlaag wordt gebracht. De streefwaarde en het maatregelenpakket zoals aangekondigd in het wetsvoorstel zijn niet afdoende om de natuur te beschermen. De voorgestelde streefwaarde biedt slechts de helft van de reductie die nodig is. In de helft van de natuurgebieden blijft de stikstofuitstoot tot 2030 te hoog. Voor de soorten en habitats buiten de natuurgebieden zal dit ook gelden. Dit is van belang omdat de helft van de soorten en habitats voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van gebieden die niet als Natura 2000-gebied zijn aangewezen. Het wetsvoorstel moet daarom worden aangepast: er is een reductie nodig van de stikstofuitstoot van 50% in 2030 en deze moet wettelijk worden geborgd. Daarnaast moet er meer inzet komen voor het herstel en de bescherming van de meest kwetsbare soorten en gebieden, want deze staan immers op het punt van verdwijnen.
Het is een gemiste kans dat de goed onderbouwde adviezen van de commissie Remkes, die gisteren zijn gepresenteerd aan de minister, niet meegenomen zijn in het ontwerp. Dit zou alsnog moeten gebeuren.
De beschermde status van de vastgestelde Natura2000-gebieden mag niet worden aangepast of geschrapt en de begrenzing van deze gebieden mag niet worden gewijzigd.
Ook de stikstofuitstoot door het verkeer dient verder teruggedrongen. Naast de al doorgevoerde snelheidsbeperking voor het autoverkeer zal ook de stikstofuitstoot van het luchtverkeer moeten worden beperkt. Zolang dat laatste niet gebeurt kan het luchtvaartverkeer niet in omvang groeien.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht