Besluit specifieke groepen tijdelijke huurovereenkomst

De Wet vaste huurcontracten schaft het gebruik van tijdelijke huurcontracten af. De wet maakt het wel mogelijk om voor bepaalde wenselijke situaties onder strenge voorwaarden toch tijdelijke huurcontracten af te sluiten. Dit geldt ook voor specifieke groepen waar een uitzondering voor is gemaakt. Voor deze groepen blijft een tijdelijk huurcontract mogelijk. De essentie van het wetsvoorstel (vaste contracten zijn de norm) blijft hiermee alsnog overeind. In deze regeling worden de groepen op verzoek van de Tweede Kamer door de minister aangewezen en vastgelegd. 

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 57 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: