wijziging Rnb en Or (snelheidsmaatregel uit stikstofregister)

Deze wijzigingsregeling schrapt de begin 2020 ingevoerde landelijke verlaging van de maximum-snelheid op snelwegen als bronmaatregel die stikstofruimte oplevert voor het stikstofregistratiesysteem. In samenhang daarmee komt AERIUS Register versie 2021 beschikbaar. Daarnaast wordt met deze regeling AERIUS Monitor versie 2021 voorgeschreven voor de monitoring voor de omgevingswaarde voor stikstofdepositie voor 2030.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 14 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: