wijziging Rnb en Or (snelheidsmaatregel uit stikstofregister)

Consultatie gesloten Natuur en milieu

In het kort

Deze wijzigingsregeling schrapt de begin 2020 ingevoerde landelijke verlaging van de maximum-snelheid op snelwegen als bronmaatregel die stikstofruimte oplevert voor het stikstofregistratiesysteem. In samenhang daarmee komt AERIUS Register versie 2021 beschikbaar. Daarnaast wordt met deze regeling AERIUS Monitor versie 2021 voorgeschreven voor de monitoring voor de omgevingswaarde voor stikstofdepositie voor 2030.

Deze regeling wijzigt de Regeling natuurbescherming en de toekomstige Omgevingsregeling.

Reacties op deze consultatie14 openbaar

Bekijk alle reacties