Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wet en Besluit uitvoering verordening SFTR

Met het ontwerpwetsvoorstel Wet uitvoering verordening SFTR en het ontwerpbesluit Besluit uitvoering verordening SFTR wordt uitvoering gegeven aan de Securities Financing Transactions Regulation.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
20-07-2017
Einddatum consultatie
31-08-2017
Status
Gesloten
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Ministerie van Financiën
Onderwerpen
Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s, beleggers, en andere partijen bij SFT’s.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verwachte effecten van de SFTR zijn de volgende:
(i) beleggers krijgen meer informatie over de risico’s die zij lopen bij het gebruik van SFT’s door beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s;
(ii) de zekerheid verstrekkende partij krijgt een beter inzicht in de risico’s die kunnen zijn verbonden aan het recht van hergebruik en hij moet uitdrukkelijk toestemming met hergebruik verlenen;
(iii) de toezichthouders krijgen een beter overzicht van de risico’s op macroniveau van SFT’s.
Het effect van het ontwerpbesluit en het ontwerpwetsvoorstel is dat deze effecten van de SFTR daadwerkelijk worden gerealiseerd doordat het toezicht op de naleving van de SFTR en sancties op overtredingen worden geregeld.

Waarop kunt u reageren

Reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van de geconsulteerde documenten.

Overige documenten

Acties

Delen regeling