Wijzigingsregeling SEEH

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) wordt gewijzigd door een nieuwe subsidiecategorie toe te voegen. Deze nieuwe subsidiecategorie maakt het voor verenigingen met een eigen parkeergelegenheid mogelijk om subsidie aan te vragen voor advies voor de aanleg van één of meer oplaadpunten (bij verenigingen).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-07-2021
Einddatum consultatie 02-09-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Bouwen en verbouwen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De wijzigingen raken burgers en bedrijven die een subsidie toegekend kunnen krijgen op grond van de SEEH in positieve zin, doordat een nieuwe subsidiecategorie wordt toegevoegd.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De aanleg van oplaadpunten bij verenigingen zou een extra impuls kunnen krijgen door een oplaadpuntenadvies te subsidiëren, zoals nu binnen de huidige SEEH-regeling voor een energieadvies reeds het geval is. Elektrisch vervoer heeft bovendien een gunstig effect op de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en het klimaat (klimaat- en milieubeleid).

Waarop kunt u reageren

Er kan inhoudelijk worden gereageerd op de gehele regeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Subsidie energiebesparing eigen huis

Bron: wetten.overheid.nl