Regeling stikstofreductie en natuurverbetering

Deze ministeriële regeling stelt nadere regels over de wijze van de monitoring van de wettelijke omgevingswaarde voor stikstofdepositie voor 2030 en over de voorgenomen emissiereductieplicht voor stikstof voor vergunningplichtige bouwactiviteiten.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 10 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: