Regeling jaarverantwoording WMG

In deze regeling worden regels gesteld over de openbare jaarverantwoording. Die bestaat uit: financiële verantwoording, bij de financiële verantwoording te voegen informatie en andere informatie betreffende de bedrijfsvoering van de zorgaanbieder. Ook worden regels gesteld over de wijze van openbaarmaking en is een (technische) wijziging opgenomen voor zorgaanbieders die ook jeugdhulp verlenen of gecertificeerde instelling of Veilig Thuis-organisatie zijn.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatieperiode aangepast, 1 december 2020

De einddatum van de consultatie wordt verlengd zodat een ieder langer de tijd heeft om op het concept van de Regeling Jaarverantwoording WMG te reageren.