Regeling jaarverantwoording WMG

In deze regeling worden regels gesteld over de openbare jaarverantwoording. Die bestaat uit: financiële verantwoording, bij de financiële verantwoording te voegen informatie en andere informatie betreffende de bedrijfsvoering van de zorgaanbieder. Ook worden regels gesteld over de wijze van openbaarmaking en is een (technische) wijziging opgenomen voor zorgaanbieders die ook jeugdhulp verlenen of gecertificeerde instelling of Veilig Thuis-organisatie zijn.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-10-2020
Einddatum consultatie 15-12-2020
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 11180
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Zorgaanbieders en organisatorische verbanden van zorgaanbieders.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het beoogde effect is dat de informatiepositie van belanghebbenden, toezichthouders en de maatschappij wordt versterkt. Dit leidt tot meer transparantie in de zorgsector.

Waarop kunt u reageren

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over regelgeving in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel. Een reactie van zorgaanbieders en organisatorische verbanden van zorgaanbieders is met name gewenst op de bijlagen en de werkbaarheid daarvan.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl