Regeling nieuwe methodiek voor bepalen energieprestatie gebouwen en de inijking energielabels

Met ingang van 1 januari 2021 worden de huidige bepalingsmethoden voor het meten van de energieprestatie van gebouwen vervangen door een nieuwe methode, de NTA 8800. Met de voorliggende regeling worden ministeriële regelingen aangepast die worden geraakt door de invoering van een nieuwe bepalingsmethode en energieprestatie-indicator (kWh/m2.jr). Met de wijziging wordt voorkomen dat er verwezen wordt naar bepalingsmethoden en indicatoren die gedateerd of niet meer geldig zijn.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 19 november 2020

Het consultatieverslag is toegevoegd.