Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling in verband met de certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

De wijziging betreft nadere eisen die in het kader van het wettelijk stelsel worden gesteld. Het betreft onder andere nadere eisen met betrekking tot de aanwijzing van certificerende instellingen en certificatieschema’s en de vakbekwaamheid van de persoon die een installatie in bedrijf stelt. Ook wordt met deze wijziging de concentratie koolmonoxide vastgesteld waarbij de meldplicht van (bijna-)ongevallen van toepassing is.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 11 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op:
Zoeken
Uitgebreid zoeken