Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regelingen gedwongen zorg

De twee regelingen stellen nadere regels op grond van de Wzd en de Wvggz. De belangrijkste bepalingen in het Rzd en Rvggz betreffen het aanwijzen van categorieën van deskundigen voor verschillende rollen uit de wet, zoals de zorgverantwoordelijke en de externe deskundige. Daarnaast worden nadere regels gesteld over het digitaal overzicht en de analyse die zorgaanbieders halfjaarlijks aan de inspectie doen toekomen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 22 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op:
Zoeken
Uitgebreid zoeken