Wijziging vd Regeling burgerluchthavens ivm vrijstelling schermvliegtuigen en overige onderwerpen

Met de wijziging wordt tegemoet gekomen aan de wens van de sector om het vliegen met gemotoriseerde schermvliegtuigen te vereenvoudigen. Met de onderhavige regeling wordt de Regeling burgerluchthavens op een aantal punten gewijzigd. Belangrijkste punt is dat luchthavens die uitsluitend worden gebruikt voor het opstijgen met gemotoriseerde schermvliegtuigen, worden vrijgesteld van het verbod om in gebruik te zijn zonder dat voor deze luchthavens een luchthavenbesluit of luchthavenregeling geldt.

Reacties op de consultatie

Er is in totaal 1 reactie binnen gekomen op deze consultatie.

Sorteren op: