Wijziging vd Regeling burgerluchthavens ivm vrijstelling schermvliegtuigen en overige onderwerpen

Met de wijziging wordt tegemoet gekomen aan de wens van de sector om het vliegen met gemotoriseerde schermvliegtuigen te vereenvoudigen. Met de onderhavige regeling wordt de Regeling burgerluchthavens op een aantal punten gewijzigd. Belangrijkste punt is dat luchthavens die uitsluitend worden gebruikt voor het opstijgen met gemotoriseerde schermvliegtuigen, worden vrijgesteld van het verbod om in gebruik te zijn zonder dat voor deze luchthavens een luchthavenbesluit of luchthavenregeling geldt.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 16 juli 2015

Deze wijzigingsregeling is met ingang van 1 juli 2015 in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 10 juli 2015

Inhoudelijke reactie internetconsultatie Wijziging, 10 juli 2015

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de conceptversie van de ‘Wijziging van de Regeling burgerluchthavens in verband met vrijstelling schermvliegtuigen en overige onderwerpen’ in de periode van 11 mei tot en met 8 juni 2015 opengesteld voor een openbare internetconsultatie. Dit verslag bevat een weergave op hoofdlijnen van de ontvangen reactie op de internetconsultatie en een inhoudelijke reactie van het ministerie daarop.