Regeling zuivering toiletwater pleziervaart

Reactie

Naam VLF Koek
Plaats Assen
Datum 11 mei 2019

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? Op alle onderdelen van de regeling en de toelichting kan worden gereageerd.
Het betreft hier organisch "Afval" waar de natuur juist heel blij mee is. Binnen enkele uren is dit omgezet in stoffen die van nature voorkomen in het millieu. Sterker nog....doordat bijvoorbeeld het Markermeer thans zo schoon is is het waterleven drastisch afgenomen. Hele vissoorten zin verdwenen. Als u het beste voor heeft met het millieu dan stelt u GEEN verbod is. Daarnaast is een verbod voor de pleziervaart en niet voor de bruine vloot of de beroepsvaart pure discriminatie en nergens op gebaseerd. Daarnaast zijn de kosten voor een goede installatie aan boord ca €2500 hetgeen voor velen niet in verhouding staat met de waarde van de boot of het aantal uren recreatief gebruik.
Tot slot.....de watersport wordt de laatste jaren toch al volop gepest door de overheid. Drie jaar geleden belasting voor ethergebruik (we krijgen er helemaal niets voor extra!), windmolenparken die in de weg liggen, markerwadden die water opslokken, grootse plannen voor windmolenparken. Waarom al die pesterijen?