Regeling zuivering toiletwater pleziervaart

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling lozen buiten inrichtingen (Rlbi). Sinds 2009 geldt een verbod om ongezuiverd toiletwater van pleziervaartuigen te lozen, maar dit wordt op grote schaal overtreden. Ook een opslagtank aan boord heeft nadelen. Als NIET VERPLICHT alternatief biedt de nieuwe regeling de mogelijkheid van een zuiveringsinstallatie (die voldoet aan de eisen) aan boord. Na goede zuivering mag toiletwater dan wél geloosd worden.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 4 december 2019

De regeling is op 1 november 2019 in werking getreden.

Link toegevoegd, 4 december 2019

De definitieve regeling is op 10 oktober 2019 gepubliceerd.

Consultatie rapport gepubliceerd, 3 juni 2019

Hierbij het verslag op hoofdlijnen van deze internetconsultatie. In een later stadium zal het ministerie inhoudelijk reageren.