Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling zuivering toiletwater pleziervaart

Reactie

Naam mr A. de Jong
Plaats Friesland
Datum 1 mei 2019

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? Op alle onderdelen van de regeling en de toelichting kan worden gereageerd.
Geachte drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga,

Naar aanleiding van deze internetconsultatie. Wil ik u hier het volgende over meegeven.

De voorgestelde oplossing lijkt mij niet de juiste. Ten eerste gaan maar heel weinig boot eigenaren zoon grote investering doen van €2500,- (wat hoogstwaarschijnlijk nog aan de lage kant is). Dan de zegel op de afsluiter. Dit is wel een heel grote kosten en administratie last, wat weer verhaalt gaat worden op de burgers dan wel watersporters. Hoe om te gaan met de boten die de zee op gaan en daar legaal mogen lozen of bij onderhoud of in de winterstalling?

Dan de cijfers, hoe zijn deze opgebouwd en terug te lijden specifiek naar de vervuiling van booteigenaren? Hoe zit het met de mest van boeren die in het oppervlaktewater terecht komt? Hoe zit het met de overstort van veel riolen die bij hevige regenval, wat vaker voor gaat komen in de toekomst, lozen in het oppervlaktewater zo komt de inhoud van de vuilwatertank indirect als nog loost in het oppervlaktewater?

Daarnaast denk ik dat het illegaal lozen en de vervuiling die daarmee gemoeid gaat wel mee valt in de praktijk. Veel watersporter zwemmen graag rond de boot, het is dan ook een algemeen gebruik dat je daarom ook niet loost waar mensen zwemmen maar alleen op groot water, ijsselmeer, waddenzee. Daarnaast gebruiken veel boot eigenaren gewoon het sanitair in de haven.

Veel boten hebben een vuilwatertank, waarom weinig booteigenaren gebruikt maken van ontvangstinstallaties? Vaak werken ze niet zijn ze op moeilijk bereikbare plekken gezet of zijn ze er gewoon niet.

Wat is de oplossing:
– Ga controleren of de ontvangstinstallaties er nog staan en werken en of ze gratis zijn zoals in de wet omschreven.
– Plaats meer ontvangstinstallaties op strategische plekken en verplicht gemeentes om dit te doen.
– Start een campagne zodat mensen er zich bewust van worden en lanceer een website/app/kaart waar alle installaties opstaan en zorg voor een meldpunt die mensen kunnen bereiken als een ontvangstinstallaties niet werkt zodat er gelijk actie ondernomen kan worden.
– Maak lozen op groot water legaal.
– En pak ook de mest van boeren en de overstort van de riolen aan.

Begin dus eerst bij bovenstaande oplossing en ga dan weer meten en evalueren. En vraag ook de watersporter naar oplossingen. Oftewel creëer draagvlak en vertrouwen in de politiek. En begin niet gelijk met onduidelijk niet haalbare oplossing voor een probleem die ook anders opgelost kan worden.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht