Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling zuivering toiletwater pleziervaart

Reactie

Naam Geertjan Woudsma
Plaats Utrecht
Datum 9 mei 2019

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? Op alle onderdelen van de regeling en de toelichting kan worden gereageerd.
Hoe denkt men over de financiële consequenties voor de pleziervaart?
Een klein onderzoek leert dat een zuiveringsinstallatie op een plezierjacht al snel € 2.500,- kost.
Voor een jacht met een waarde van pak hem beet tussen de € 5.000,- en € 10.000,- staan de kosten van deze oplossing niet verhouding.

Daarnaast is het de vraag waarom er wordt gekozen voor een landelijke oplossing bij een lokaal probleem.
Zeegaande jachten worden door deze regeling ook getroffen, dit terwijl zij legaal mogen lozen buiten de x mijls zone.
Dit brengt de situatie met zich mee dat ieder jacht dat buiten deze zone zal gaan, een nieuwe zegel op zijn afsluiter moet krijgen na terugkomst van een (langere) tocht.

Verder heeft de Marekrite reeds drijvende toilet huisjes in het leven geroepen om exact het probleem van lozen op het oppervlaktewater van Friesland tegen te gaan. Wat is dan de toegevoegde waarde van een zogenaamde oplossing die alle jachteigenaren treft, ook die niet lozen op het oppervlaktewater maar netjes in de jachthavens naar het toilet gaan?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht