Regeling zuivering toiletwater pleziervaart

Reactie

Naam M Voorhoeve
Plaats Bussum
Datum 15 mei 2019

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? Op alle onderdelen van de regeling en de toelichting kan worden gereageerd.
Ingekort :-(
LS,
Mijn waardering voor de inspanning van de Nederlandse overheid om de kwaliteit van het zwemwater goed te houden. Dank voor de mogelijkheid bij te dragen in de discussie. Ik heb uw documentatie gelezen, en vraag mij af of hier echt behoefte aan is vanuit de pleziervaart: "Het aanhalen van één advocate maakt voor mij nog geen grote behoefte". Maar het is belangrijk hier naar te kijken.

Kijkend naar de publicatie van Rijkswaterstaat en Grontmij uit feb2005 " Beïnvloeding van de (zwem)waterkwaliteit
door pleziervaart". RIZA-werkdocument 2005.052x,

zijn de conclusies:
- een aantal afgemeerde boten die hun WC lozen veroorzaken zeker bij weinig stromend water, vervuiling.
- in een smal kanaal (weinig stroming) is een negatief effect van lozing van een toilet aantoonbaar
- in een meer is door verdunning het nadelig effect van lozing van een toilet op een plezierjacht helemaal niet aanwezig,
- de waterkwaliteit van jachthavens voldeed aan de nieuwe europese norm voor zwemwaterkwaliteit

Ik vraag mij af of nu voorgestelde maatregelen nodig zijn, blijkbaar werkt afspraken maken ook (Jachthavens). Waarom geen campagne, net als in de jachthavens, dat bij afmeerplaatsen niet geloosd mag worden.

Pleziervaarders gaan hun toilet of verwijderen, of laten verzegelen en vervolgens op de emmer en het over boord kieperen, waarmee we ook ons doel voorbij schieten, want verdunning zal sneller gaan door het vermalen van toiletpompen dan wanneer de ontlasting direct als compacte drol in het water verdwijnt.

Ter onderbouwing, 150.000 pleziervaartuigen met een toilet aan boord.
Aan open water op de groter meren is sprake van ongeveer 2616 vierkante kilometer water, wat gemiddeld dieper is dan 1 meter:( Ijsselmeer, markermeer, haringvliet, Grevelingen, Volkerak, Oosterschelde, Veersemeer, Randmeren)

Als op een drukke dag 10% gaat varen op de meren dan is er 17,4 hectare dus ongeveer 30 voetbalvelden oppervlak per boot.
Als op een drukke dag 25% gaat varen op de meren dan is er 6,9 hectare dus ongeveer 13 voetbalvelden oppervlak per boot.
Dat levert meer dan voldoende verdunning.

Voor de meren is een verbod op lozing, of het verplichten van een zuiveringsinstallatie dus volstrekt onnodig en brengt alleen maar kosten met zich mee. Ik stel dan ook voor dat u wegens vernieuwde inzichten de regeling laat vallen, of alleen laat gelden voor niet "open water".

Bijlage