Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling zuivering toiletwater pleziervaart

Reactie

Naam Stichting Federatie Varend Erfgoed Nederland (vicevoorzitter O Loeber)
Plaats Amsterdam
Datum 15 mei 2019

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? Op alle onderdelen van de regeling en de toelichting kan worden gereageerd.
Wij hebben de ‘Versie ten behoeve van Internetconsultatie’ gelezen en willen daar graag het volgende op naar voren brengen.

De Federatie Varend Erfgoed Nederland is een koepelorganisatie van behoudsverenigingen die zich inzetten voor het behoud van varend erfgoed en de grootste historische vloot in de wereld.

In het Besluit Lozingen buiten inrichtingen, artikel 3.9 wordt gezegd dat het gaat om pleziervaartuigen volgens de Wet pleziervaartuigen 2016. Die wet gaat over de CE norm en het produceren van nieuwe pleziervaartuigen. In deze Wet worden uitgezonderd in ieder geval alle ‘Originele historische vaartuigen en individuele replica’s die voor 1950 zijn ontworpen’. Tevens worden in deze Wet schepen uitgezonderd die voor eigengebruik worden gebouwd.

Wij pleiten er voor dat in de Bovenvermelde Regeling tot wijziging van Ribi duidelijk de in de tweede alinea van dit schrijven aangehaalde uitzondering nog eens wordt herhaald of er naar wordt verwezen om onduidelijkheid te voorkomen.

Subsidiair pleiten wij er voor om ons vroegtijdig namens varend erfgoed te betrekken bij het opstellen van regels en/of het bereiken van de beoogde milieudoelen en in samenspraak te komen tot adequate oplossingen voor deze heel specifieke doelgroep.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht