Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling zuivering toiletwater pleziervaart

Reactie

Naam Dechos Engineering (ir M van Leeuwen)
Plaats Meppel
Datum 16 mei 2019

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? Op alle onderdelen van de regeling en de toelichting kan worden gereageerd.
Mijn opmerking tav de tests voor typegoedkeuring;

Het lijkt erop dat de tests volgens punt 4, bijlage A, behorend bij artikel 2.29 van de Regeling lozen buiten inrichtingen. "De monsters van het effluent worden onderzocht op de parameters, genoemd in artikel 2.28, eerste lid, overeenkomstig de aldaar genoemde analysemethoden" alleen onderzocht zullen worden op Intestinale enterokokken en Escherichia coli.

Gezien de (nog) ontbrekende geharmoniseerde eisen op EU niveau en de mogelijkheid van lidstaten om individueel niveau lozingseisen op te stellen lijkt het mij raadzaam om in de tests zeker ook een aantal parameters (SS, BZV, CZV) mee te nemen zodat de systemen met de Nederlandse typegoedkeuringstests derhalve n andere (EU) landen met strengere eisen gecertificeerd zijn?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht