Regeling zuivering toiletwater pleziervaart

Reactie

Naam P van Oord
Plaats Werkendam
Datum 8 mei 2019

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? Op alle onderdelen van de regeling en de toelichting kan worden gereageerd.
Het verzegelen van de afsluiter zal naar mijn idee veel problemen opleveren.
Om verstopping van de afsluiter te voorkomen moet ik als de tank is leeggezogen de afsluiter openen om op deze wijze de afsluiter en slang te spoelen.
Elke winter moet de afsluiter winterklaar gemaakt worden om kapot vriezen te voorkomen, hiervoor moet de afsluiter toch echt geopend worden.
Ik vaar regelmatige langere tochten (meerdere dagen) op zee, bij een verzegelde afsluiter kan ik de tank niet legen.
Bij een volle tank en geen mogelijkheid tot uitpompen door bijvoorbeeld niet binnen bereik van een (werkende) uitpompinstallatie kan er, als er niet geloosd kan worden, geen gebruik meer gemaakt worden het toilet.
Dan blijft de puts over, en die gaat vervolgens ook gewoon overboord.

Is het niet een idee, om het verzegelen te beperken tot gebieden en perioden waarin het lozen echt een probleem is.
Ik kan me bijvoorbeeld niet voorstellen dat lozen op de Waddenzee, Oosterschelde of grote rivieren echt tot problemen leidt