Regeling zuivering toiletwater pleziervaart

Reactie

Naam Rdo G Van Weezenbeek
Plaats Aalsmeer
Datum 6 mei 2019

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? Op alle onderdelen van de regeling en de toelichting kan worden gereageerd.
Een onuotvoerbaar en slecht voorstel. De recreatievaart is een kleine vervuiler in het totaal. Denk aan grote vervuilers als beroepsvaart, industrie en gemeenten met hun riooloverstort. Er is bovendien al eens uitgetekend dat de kosten die de gemiddelde booteigenaar moet maken financieel onhaalbaar zijn. Veel schepen hebben dezelfde waarde als de kosten van de installatie die straks gevraagd wordt. De doodsteek voor bootbezitter, watersportbranche en lokale mkb.