Regeling SUP single use plastics

Het ministerie van IenW bereidt regelgeving voor om het aantal kunststof producten voor eenmalig gebruik (zgn. wegwerpplastics) in het zwerfafval te verminderen en daarmee Nederland schoner te maken. Dit gebeurt door het gebruik van wegwerp drinkbekers en voedselverpakkingen te ontmoedigen, gebruik van herbruikbare alternatieven te stimuleren en door de kosten voor het opruimen, transport en verwerking van bepaalde kunststofproducten in het zwerfafval (deels) te verschuiven naar producenten.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 2 januari 2023

De Regeling is op 1 januari 2023 in werking getreden.

Link toegevoegd, 2 januari 2023

De Regeling is op 29 maart 2022 in de Staatscourant gepubliceerd. In de toelichting wordt een overzicht gegeven van de aanpassingen die zijn gedaan in de Regeling naar aanleiding van de consultatie.
De Regeling is op 1 januari 2023 in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 21 maart 2022

Het hoofdlijnenverslag is op de website gepubliceerd, inclusief een inhoudelijke reactie van het ministerie.