Regeling SUP single use plastics

Het ministerie van IenW bereidt regelgeving voor om het aantal kunststof producten voor eenmalig gebruik (zgn. wegwerpplastics) in het zwerfafval te verminderen en daarmee Nederland schoner te maken. Dit gebeurt door het gebruik van wegwerp drinkbekers en voedselverpakkingen te ontmoedigen, gebruik van herbruikbare alternatieven te stimuleren en door de kosten voor het opruimen, transport en verwerking van bepaalde kunststofproducten in het zwerfafval (deels) te verschuiven naar producenten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-10-2021
Einddatum consultatie 06-12-2021
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 13146
Onderwerpen Afval Stoffen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Producenten en importeurs van kunststof houdende producten, te weten ballonnen, vochtige doekjes, tabaksproducten met filters en losse filters voor tabaksproducten, kunststof drinkbekers en drankverpakkingen van ten hoogste 3 liter, voedselverpakkingen, zoals containers voor voedsel voor onmiddellijke consumptie, zakjes en wikkels, en lichte plastic draagtassen;
• Exploitanten van voedseluitgiftelocaties (snackbars, restaurants, festivallocaties, supermarkten, kantines, kantoren, etc.);
• Consumenten;
• Gebiedsbeheerders.

De Ministeriële Regeling heeft als primair doel het implementeren van EU-Richtlijn 2019/904. Doel van deze Richtlijn is vermindering van de effecten van bepaalde kunststof producten voor eenmalig gebruik op het milieu. In 2020 is het Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik in consultatie geweest (zie de link hieronder). In deze Regeling worden enkele maatregelen uit het Besluit nader uitgewerkt:
1. consumptievermindering van kunststof drinkbekers en voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik door:
• het verbieden van het gebruik van wegwerp bij consumptie ter plaatse;
• het verplichten van het aanbieden van een herbruikbaar alternatief en een verbod op het gratis verstrekken van wegwerp drinkbekers en voedselverpakkingen bij consumptie onderweg, afhalen en bezorging (zie ook de visualisatie van de reductiemaatregelen in de downloads hieronder);
2. het invoeren van producentenverantwoordelijkheid voor de kosten van zwerfafval en bewustmakingsmaatregelen, voor producten die veel in het zwerfafval worden gevonden;
3. Monitoring en rapportageverplichtingen.
De uitkomsten van een uitgebreid stakeholderproces zijn in deze Regeling verwerkt.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

• Vermindering van het aandeel van deze producten in het zwerfafval;
• Reductie in consumptie van kunststof drinkbekers en voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik;
• Verschuiving van (een deel van) de kosten van opruimen, vervoer en verwerking van zwerfafval van publieke naar private partijen.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 6 december 2021 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting.
Daarbij zijn we specifiek geïnteresseerd in de volgende vragen over de reductiemaatregelen in artikel 2:
• Waarborgen de maatregelen voldoende de balans tussen uitvoerbaarheid en ambitie?
• Is het gewenst om in de regeling een (niet-bindend) richtbedrag op te nemen voor de prijs die gerekend moet worden voor de plastic wegwerpbekers en voedselverpakkingen die niet langer gratis verstrekt mogen worden?

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Besluit beheer verpakkingen 2014

Bron: wetten.overheid.nl

Te implementeren regeling RICHTLIJN (EU) 2019/904

Bron: eur-lex.europa.eu

Internetconsultatie Besluit regeling uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Bron: internetconsultatie.nl

Internetconsultatie Besluit single use plastics

Bron: internetconsultatie.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl