Wijziging van de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen in verband met het verruimen van de mogelijkheden voor gecertificeerd drone gebruik

De markt voor op afstand bestuurde luchtvaartuigen systemen groeit heel erg snel de afgelopen jaren. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wil deze groei faciliteren door stapsgewijs de regelgeving aan te passen en zo meer ruimte voor professioneel gebruik van drones te bieden. Daarnaast vindt verruiming van het regime plaats vanwege behoefte bij operators en bij gebruikers van drones services, om hoger in de buitenste ring van de civiele Control Zones (CTRs) van een luchthaven te vliegen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 6 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: