Wijziging van de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen in verband met het verruimen van de mogelijkheden voor gecertificeerd drone gebruik

De markt voor op afstand bestuurde luchtvaartuigen systemen groeit heel erg snel de afgelopen jaren. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wil deze groei faciliteren door stapsgewijs de regelgeving aan te passen en zo meer ruimte voor professioneel gebruik van drones te bieden. Daarnaast vindt verruiming van het regime plaats vanwege behoefte bij operators en bij gebruikers van drones services, om hoger in de buitenste ring van de civiele Control Zones (CTRs) van een luchthaven te vliegen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 29 januari 2018

Per 7 oktober 2017 in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 29 januari 2018

De regeling is op 6 oktober 2017 gepubliceerd en op 7 oktober in werking getreden.

Onder het kopje toelichting/ internetconsultatie vindt u wat er met de opbrengst uit de internetconsultatie is gedaan.