Regels voor onbemande luchtvaartuigen (drones) en uitvoering Europese Verordeningen

Vanaf 31 december 2020 gelden nieuwe, Europese regels voor het vliegen met een onbemand luchtvaartuig (drones), Verordening (EU) nr. 2019/945 en nr. 2019/947.
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de uitvoering van deze verordeningen voor. Dat vereist wijziging van diverse regelingen die betrekking hebben op onbemande luchtvaartuigen (drones). Daarbij is het noodzakelijk om luchtverkeersregels en enkele andere bepalingen voor onbemande luchtvaartuigen vast te stellen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-10-2020
Einddatum consultatie 20-11-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 11223
Onderwerpen Luchtvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Operators van onbemande luchtvaartuigen;
• Piloten op afstand;
• Opleidingsinstellingen voor piloten op afstand;
• Politie;
• ILT;
• RDW.

Het doel van de regeling is het uitvoeren van EU verordeningen op het gebied van drones en het vaststellen van luchtverkeersregels en enkele andere bepalingen voor drones.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De invoering van de Europese dronesverordeningen vervangt een groot deel van de nationale drones regelgeving. Door deze regelgeving verdwijnt het onderscheid tussen recreatief en beroepsmatig gebruik grotendeels en worden in het algemeen de mogelijkheden voor het vliegen met drones verruimd.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 20 november 2020 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting.
U wordt met name verzocht om op de voorstellen in Hoofdstuk 2 (luchtverkeersregels) en Hoofdstuk 3 (inschrijvingen register) te reageren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • EU regeling CELEX 32019R0945 NL TXT

  • EU regeling CELEX 32019R0947 NL TXT

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling uitvoering en handhaving luchtvaartveiligheid

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling tarieven luchtvaart 2008

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl