Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling kaderrichtlijn afvalstoffen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een regeling voor ter implementatie van de herziene kaderrichtlijn afvalstoffen (KRA) (zoals gewijzigd door een Europese Richtlijn). Hiervoor is eerder al een wet en een AMvB geconsulteerd, zie de links hieronder. Door de voorgestelde regeling wordt de Regeling algemeen verbindend verklaring overeenkomst afvalbeheerbijdrage vastgesteld. Bovendien wordt de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen gewijzigd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 8 juli 2020

De regeling is op 1 juli 2020 in werking getreden.

Link toegevoegd, 7 juli 2020

De regeling is op 7 juli 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. In de toelichting is een inhoudelijke reactie op de Internetconsultatie opgenomen.

Consultatie rapport gepubliceerd, 21 april 2020

Het hoofdlijnenverslag van de reacties op de Internetconsultatie is gepubliceerd. Het ministerie zal in een alter stadium inhoudelijk reageren.

Zoeken
Uitgebreid zoeken