Regeling beveiligingsmaatregelen treinen Kanaaltunnel

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een ministeriële regeling voor waarin de eisen zijn opgenomen die gelden voor de beveiliging van treinen die door de Kanaaltunnel rijden. Vervoerders moeten aan deze eisen voldoen om een directe treinverbinding tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk mogelijk te maken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-06-2022
Einddatum consultatie 24-07-2022
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 14068
Onderwerpen Spoor

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Deze regeling is van toepassing op vervoerders die een directe treindienst tussen Nederland en Londen willen aanbieden.

Het voornaamste doel van de beveiligingseisen in de regeling is om te voorkomen dat er personen of goederen in de trein aanwezig zijn die de veiligheid in de trein en daarmee uiteindelijk de veiligheid in de Kanaaltunnel in gevaar kunnen brengen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de trein en de omgeving rondom het vertrekpunt van de trein (het perron) voor vertrek is afgesloten en dat personen en goederen die in de trein komen, worden gecontroleerd.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met het opstellen van deze regeling worden de eisen die gelden voor de beveiliging van treinen die door de Kanaaltunnel rijden gedefinieerd zodat het voor vervoerders duidelijk is aan welke eisen ze moeten voldoen.

Momenteel rijdt Eurostar, in samenwerking met NS, als enige vervoerder vanuit Nederland door de Kanaaltunnel. Sinds de start van de directe verbinding neemt NS/Eurostar al de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen. Door de inwerkingtreding van deze regeling gaan er daarom voor NS/Eurostar geen nieuwe verplichtingen gelden. De regeling leidt daarom niet tot een toename van administratieve lasten en nalevingskosten voor NS/Eurostar.

Met NS en Eurostar worden door middel van het vervoerplan al afspraken gemaakt over de beveiliging van treinen die door de Kanaaltunnel rijden. Dat vervoerplan moet door NS op grond van de concessie voor het hoofdrailnet jaarlijks worden opgesteld. Door het opstellen van deze regeling worden de beveiligingseisen ook van toepassing op andere vervoerders dan NS die een directe treindienst tussen Nederland en Londen willen aanbieden.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 24 juli 2022 via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting. Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie?

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Spoorwegwet

Bron: wetten.overheid.nl