Wijziging Regeling beoordeling Luchtkwaliteit 2007

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl). Door de wijziging wordt bij veehouderijen in bepaalde gevallen een meer gedetailleerde cumulatieve berekening van de concentratie van fijnstof (PM10) verplicht. Hiermee worden gegevens voor een individuele toetsing gelijk getrokken met de gegevens voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierdoor worden mogelijke knelpunten eerder onderkend.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 28 november 2019

De regeling is op 1 januari 2019 in werking getreden.

Link toegevoegd, 28 november 2019

De regeling is op 12 december 2018 gepubliceerd en op 1 januari 2019 in werking getreden.

Bekendmaking Inwerkingtreding, 13 december 2018

Op 12 december is in de Staatscourant bekend gemaakt dat de regeling op 1-1-2019 in werking zal treden.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-69461.html
In deze bekendmaking is ook opgenomen de reactie van het Ministerie op de ingediende reacties.

Consultatie rapport gepubliceerd, 12 november 2018

Het hoofdlijnenverslag van de internetconsultatie is gepubliceerd.