REDII besluit energie vervoer kalenderjaren 2022 2030

Het Ministerie van IenW bereidt de omzetting voor van het mobiliteitsgedeelte van de EU herziene Richtlijn hernieuwbare energie (RED II). Hierbij worden ook afspraken uit het Klimaatakkoord en het Duurzaamheidskader Biogrondstoffen uitgewerkt, en draagt deze wetgeving bij aan de verduurzamen van de mobiliteitssector. De benodigde wetswijziging is in januari 2020 al ter consultatie gegaan. Nu, in deze consultatie, staat het ontwerp-Besluit energie vervoer periode 2022-2030 centraal.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 3 januari 2022

Het Besluit is op 23 december 2021 in het Staatsblad gepubliceerd. In de Nota van Toelichting wordt de werkingtreding toegelicht; grotendeels per 1 januari 2022, deels per 1 januari 2023.

Link toegevoegd, 3 januari 2022

Het Besluit is op 23 december 2021 in het Staatsblad gepubliceerd. In de Nota van Toelichting wordt de werkingtreding toegelicht; grotendeels per 1 januari 2022, deels per 1 januari 2023.

Consultatie rapport gepubliceerd, 12 oktober 2021

Het verslag op hoofdlijnen van de internetconsultatie is naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin is ook een inhoudelijke reactie van het ministerie opgenomen.

Nieuwe versie document toegevoegd, 1 december 2020

In het document "Beantwoording IAK-vragen" en in de tekst op de beginpagina stonden enkele foutieve percentages vermeld. Die zijn bij deze gecorrigeerd.