Wijziging van het Besluit omgevingsrecht inzake permanente bewoning van recreatiewoningen

De voorliggende wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) betreft een aanpassing en actualisatie van de mogelijkheden die gemeenten hebben om permanente bewoning van recreatiewoningen toe te staan. Gemeenten krijgen door deze wijziging de mogelijkheid om overdraagbare objectgebonden vergunningen verlenen waarmee de vergunninghouder en eventueel diegenen die de recreatiewoning van de vergunninghouder kopen of erven permanent mogen bewonen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 187 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: