Programmabeslissing treinbeveiligingssysteem ERTMS Railmap 4

In 2014 is gekozen het huidige treinbeveiligingssysteem automatische treinbeïnvloeding (ATB) te vervangen door het European Rail Traffic Management System (ERTMS). Dit is een digitaal, robuust en toekomstvast beveiligingssysteem dat hoogfrequent spoor kan faciliteren en treinverkeer tussen landen bevordert. Het ministerie bereidt de programmabeslissing ERTMS voor, welke de overgang van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase markeert. De programmabeslissing is beschreven in de Railmap 4.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 3 november 2023

in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 21 april 2019

Hierbij het verslag op hoofdlijnen van de reacties op de internetconsultatie. Het ministerie en het programma ERTMS heeft ook een inhoudelijke reactie opgenomen in het verslag.