Programmabeslissing treinbeveiligingssysteem ERTMS Railmap 4

In 2014 is gekozen het huidige treinbeveiligingssysteem automatische treinbeïnvloeding (ATB) te vervangen door het European Rail Traffic Management System (ERTMS). Dit is een digitaal, robuust en toekomstvast beveiligingssysteem dat hoogfrequent spoor kan faciliteren en treinverkeer tussen landen bevordert. Het ministerie bereidt de programmabeslissing ERTMS voor, welke de overgang van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase markeert. De programmabeslissing is beschreven in de Railmap 4.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-11-2018
Einddatum consultatie 31-12-2018
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Spoor

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Materieeleigenaren en vervoerders (reizigers- en goederenvervoerders, leasemaatschappijen, spooraannemers, historisch railvervoer);
• ProRail;
• Decentrale overheden;
• Havenbedrijven;
• Reizigersorganisaties;
• Spooreigenaren;
• Marktpartijen;
• Gebruikers.

Doel van de regeling:
Met de invoering van ERTMS wordt het bestaande spoorbeveiligingssysteem gemoderniseerd. Het bestaande spoorbeveiligingssysteem ATB is toe aan vervanging en staat de verdere ontwikkeling van het spoorwegsysteem in de weg. Met ERTMS wordt een digitaal, robuust en toekomstvast beveiligingssysteem geïntroduceerd, dat hoogfrequent spoor kan faciliteren en treinverkeer tussen landen bevordert. Zo wordt er een systeemsprong in de treinbeveiliging gemaakt en doet Nederland ook Europese afspraken gestand.

Het programma realiseert de eerste fase van een landelijke uitrol om baten mogelijk te maken ten aanzien veiligheid, interoperabiliteit, capaciteit, snelheid en betrouwbaarheid. Het programmadoel wordt bereikt door binnen planning en budget de scope van de programmabeslissing te realiseren. De scope betreft:
• het gereedmaken van het Nederlandse spoor middels een basisinvestering in het ombouwen van materieel, het aanpassen van ICT-systemen, het opleiden van gebruikers, het aanpassen van de bedrijfsvoering;
• het ombouwen van de eerste zeven baanvakken.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De vervanging van ATB door ERTMS is niet alleen een technische operatie die het spoor en de treinen betreft. Het heeft impact op vrijwel alle onderdelen van het bestaande railvervoersysteem; op de bedrijfsprocessen en de gebruikers zoals de treindienstleiders en de machinisten en op de verschillende beheerorganisaties. Treinen en locomotieven dienen te worden voorzien van ERTMS baseline 3 voordat de baanvakken waarop ERTMS baseline 3 in dienst wordt gesteld en gebruikers dienen te worden opgeleid om te rijden onder ERTMS.

Met ERTMS verbetert de veiligheid doordat het, in tegenstelling tot ATB, ook snelheden onder de 40 km/u bewaakt. ERTMS beveiligt alle snelheidsreducties door middel van remcurvebewaking. De invoering van ERTMS zorgt er op termijn voor dat treinen in binnen- en buitenland kunnen rijden, zonder belemmering door verschillende nationale beveiligingssystemen. De invoering van ERTMS heeft effect op verschillende aspecten van capaciteit, snelheid en betrouwbaarheid van het spoor.

Dagelijks maken 1 miljoen reizigers gebruik van het Nederlandse spoor. Op jaarbasis besparen alle reizigers in totaal met ERTMS naar verwachting 2,24 miljoen uur reistijd in 2030. Deze effecten zorgen er niet direct voor dat er meer treinen kunnen rijden, maar uiten zich vooral in meer marge in het ontwerp en rijden van de dienstregeling. De robuustheid van de dienstregeling wordt vergroot door de toename van de marge in de dienstregeling. In de situatie met ERTMS is het verwachte aantal reizigersverliesuren in 2030 0,2 miljoen beperkt lager dan in de situatie zonder ERTMS.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 31 december 2018 op alle onderdelen van de Railmap reageren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen