Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid

Toekomst PAMR-frequentievergunning

De PAMR-frequentievergunning in de 450 - 470 MHz-band loopt november 2020 af. Het ministerie van EZK zal in 2018 besluiten over de toekomst van de vergunning, gegeven de vraag in de markt en technologische ontwikkelingen. EZK heeft onderzoek laten doen naar de behoefte aan professionele mobiele communicatie in Nederland. Gelet op de uitkomsten daarvan is een beleidsvoornemen geformuleerd. U wordt uitgenodigd uw zienswijze te geven, zodat deze kan worden meegewogen in de verdere besluitvorming.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 4 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren:
Naam
Datum

Acties

Delen regeling