Besluit experiment bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs

Voor studenten afkomstig uit het havo en mbo die willen starten aan een opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo) gelden bijzondere nadere vooropleidingseisen. Hieraan moet vóór aanvang van de opleiding zijn voldaan. Dit experiment maakt het mogelijk om aspirant-studenten die niet aan de gestelde eisen voldoen, desondanks toe te laten tot de opleiding en hen de kans te geven gedurende het eerste jaar van inschrijving alsnog aan deze eisen te voldoen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 1 november 2022