Wijziging van de Wet kinderopvang ivm ouderparticipatiecreches

De ouderparticipatiecrèches (opc’s) worden als opvangvorm geformaliseerd in de Wet kinderopvang (Wko). De opc’s krijgen vrijstelling van twee kwaliteitseisen uit de Wko – de opleidingseis voor beroepskrachten en het vastegezichtencriterium – onder beperkingen en voorwaarden die in het Besluit kwaliteit kinderopvang worden neergelegd.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 58 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: